.
چهارشنبه 17 خرداد 1402.
امروز :
Persian English German
031-42695850(98+)

جرمهای نسوز اسیدی

 

coreel

 

 

یکی از مهمترین مسائل در طراحی کوره ها و نحوه ي استفاده از آنها ، جداره نسوز کوره می باشد .

 

جداره نسوز معمولاً از مواد دیر گدازي ساخته می شود که عموماً به حالت اکسیدي بوده و نقطه ذوب و خمیري شدن بالایی دارند و در درجه حرارتهاي بالا از نظر شیمیایی و مکانیکی پایدار بوده و از طرف دیگرهدایت حرارتی کمی دارند ، در نتیجه حرارت ایجاد شده در کوره را حفظ کرده و تلفات حرارتی کوره را کاهش می دهند .

خاك نسوز اسیدي سالهاست که به عنوان جرم دیر گداز کوره هاي القایی بدون هسته ذوب و گرم نگهدار چدن ، فولاد و غیره آهنی ها به دلایل زیر مورد استفاده قرار می گیرد :

1. قیمت مناسب

2. مقاومت خوب در مقابل شوك هاي حرارتی

3. نصب آسان

4. راه اندازي سریع کوره

5. انبساط حرارتی ایده آل نسبت به سایر دیرگدازها

6. انتقال حرارت پایین

این نسوزها معمولاً با پایه سیلیسی بوده وماده اصلی آنها 2SiO می باشد که نقطه ذوب آن C°1730 و با درصد خلوص بالا 2SiO می باشد. در دماي محیط اکسید سیلیسیم به سه صورت عمده کوارتز، کریستوبالیت و تري دیمیت وجود دارد.

در نسوزهاي سیلیسی وجود آهن و اکسید آهن بسیار خطرناك بوده و نباید بیشتر از یک درصد باش همچنین ترکیبات قلیایی نیز بسیار مضرند و نباید بیش از 3% باشند.